Χάρτης 28 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-28/eikastika/mia-eikona-xilies-lexeis-3

Μια Εικόνα, Χίλιες Λέξεις #3

Όταν τα Παιδιά γίνουν Πουλιά