Χάρτης 31 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-31/klimakes/ena-proepanastatiko-xartografiko-symbolo-toy-anoimoy-gazh

Ένα προεπαναστατικό χαρτογραφικό σύμβολο του Άνθιμου Γαζή