Χάρτης 64 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
https://www.hartismag.gr/hartis-64/poiisi-kai-pezografia/fasianos-o-afighimatikos

Φασιανός, ο αφηγηματικός