(Αθήνα 1935-2022) σπούδασε βιολί στο Ωδείο Αθηνών, ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και λιθογραφία στην École des Βeaux-Αrts (Παρίσι), ενώ μελέτησε συστηματικά την αρχαία ελληνική αγγειογραφία και τη βυζαντινή εικονογραφία. Το 1966 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, ενώ από το 1974 μοίρασε τη ζωή του εργαζόμενος στην Αθήνα και στο Παρίσι. Πραγματοποίησε περισσότερες από εβδομήντα ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ανά τον κόσμο. Εικονογράφησε πολλά βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ενώ ασχολήθηκε επίσης με τη χαρακτική, τη σκηνογραφία και τον σχεδιασμό αφισών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Θέατρο, κυρίως.