Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/theatro/reysth-skhnografia

Ρευστή Σκηνογραφία

Μανιφέστο (2010/2016)