Χάρτης 36 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-36/metafrash/s-ena-pesmeno-fyllo

Σ᾽ένα πεσμένο φύλλο