Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/selides-alesantro-mpariko/alesantro-mpariko

Αλεσάντρο Μπαρίκο

Εισαγωγή

Το Σινικό Τείχος

To μη μυθιστορηματικό έργο του Αλεσάντρο Μπαρίκο

Ποτέ ξανά

Αναστοχασμοί με αφορμή τα κείμενα του Αλεσάντρο Μπαρίκο «Ποτέ Ξανά»

Η νεαρή νύφη

1900. The Source Code: Ένα ψηφιακό έργο τέχνης