Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/hartaki/paramyoia-gia-ton-aytokratora-2

Παραμύθια για τον Αυτοκράτορα, 2

Το λαούτο