Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/afierwma/epta-istories-toi-kirioi-ni

Επτά Ιστορίες του κυρίου Νί