Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/klimakes/ena-einai-to-skwmma

Ένα είναι το σκώμμα

3. «Μήτε γιατρό να φέρτε μήτε και γιατρικά...»