Χάρτης 16 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-16/klimakes/alisnter-gkrey-1934-2019

Άλισντερ Γκρέυ (1934-2019)