Χάρτης 51 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-51/klimakes/mia-aghnosti-kheiroghrafi-simeiosi-ghia-ta-prwta-synora

Μια άγνωστη χειρόγραφη σημείωση για τα πρώτα σύνορα