Χάρτης 52 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-52/dokimio/idoni-kai-odynes-tis-ekseghersis-skholio-ghia-ti-syghkhroni-politiki-poiisi

Ηδονή και οδύνες της εξέγερσης