Χάρτης 29 - ΜΑΪΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-29/klimakes/bayaroi-isorropoyntes-kai-galloi-xartografoyntes-aoorybws

Βαυαροί ισορροπoύντες και Γάλλοι χαρτογραφούντες αθορύβως