Χάρτης 33 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-33/klimakes/apo-to-belgio-sto-xartografiko-prooimio-ths-oessalias

Από το Βέλγιο στο χαρτογραφικό προοίμιο της Θεσσαλίας