Χάρτης 34 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-34/diereynhseis/metaxy-mas-gia-toys-alloys-intermedio-ii

Μεταξύ μας. Για τους άλλους – Ιντερμέδιο ΙΙ