Χάρτης 37 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-37/klimakes/ta-koritsia-fyge

«Τα κορίτσια»: Φύγε