Χάρτης 43 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-43/klimakes/ellada-irlandia-poiisi-to-idio-thema-se-treis-lekseis

Ελλάδα, Ιρλανδία, ποίηση: Το ίδιο θέμα σε τρεις λέξεις;

Ζώντας / γράφοντας

Γιατί η Ιρλανδία

3 x 3

Δια-φυγές & δια-κινήσεις

Ο ρόλος της ποίησης

Γλωσσικές συναρτήσεις

Εντάσεις εστίας – διασποράς

Αντί (συμπερ)ασμάτων

Επίμετρο