(Ιωάννινα 1993). Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων. Εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου και η διπλωματική εργασία της έχει τίτλο «Το σκάνδαλο του “Προλόγου στον Λυρικό Βίο” του Άγγελου Σικελιανού» (2018). Εκπονεί διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα: «Η αρχαιογνωσία του Άγγελου Σικελιανού και η σημασία της στο ιδεολογικό και λογοτεχνικό πεδίο στα χρόνια του Μεσοπολέμου και της Κατοχής». Εργάζεται ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.