Ομότιμη καθηγήτρια «Ελληνικής Φιλολογίας» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο συγγραφικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό της έργο ασχολήθηκε με θέματα, ζητήματα και δημιουργούς της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γενιά του 80, Μεσοπόλεμος, Μεταπολεμική γενιά), καθώς και της Παιδικής Λογοτεχνίας, ενώ την έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα η φιλαναγνωσία και η καλλιέργειά της στον εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Κυριότερα έργα : Φιλολογικές διαδρομές Α’ (Οδυσσέας 1999), Β΄ και Γ’ (Πατάκης 1998, 2007), Το θαυμαστό ταξίδι: Μελέτες για την παιδική λογοτεχνία (Πατάκης 71999), Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία. Πραγματικότητες και προοπτικές (εισαγωγή - επιμ. Ά. Κατσίκη- Γκίβαλου και Δ. Πολίτης) Διάδραση 2013.