(1996) Σπούδασε Φιλολογία στο ΑΠΘ. Ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί ηλεκτρονικά (Θράκα, Αδέσποτα, Στάχτες, Bibliothèque, Μονόκλ, Χάρτης, Φρέαρ).