(Καλαμάτα 1966). Σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εργάζεται ως επιμελητής εκδόσεων, διορθωτής και δημοσιογράφος.