(Θεσσαλονίκη 1970). Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σπούδασε κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στο ΑΠΘ και στο Freie Universität Berlin στη Γερμανία, και συγκριτική γραμματολογία και φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια Emory και Princeton των ΗΠΑ. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει επίσης δημοσιεύσει τα εξής βιβλία: Γεωγραφίες της μετάφρασης: χώροι, κανόνες, ιδεολογίες, Αθήνα, Κ Εκδοτική, 2017· Κριτικά δοκίμια για την νεοελληνική λογοτεχνία, Πάτρα, Opportuna 2018· Περιστασιακή ποίηση. Δοκίμιο για την ανάδυση μιας κατηγορίας, Gutenberg 2021.