(Αθήνα 1983) Συγγραφέας και μεταφραστής. Διευθύνει το περιοδικό δοκιμιακού λόγου Recto/verso.