Η Ελλάδα του Ελύτη

Ανθολόγηση-Επιμέλεια: Ιουλίτα Ηλιοπούλου

Τα εκατόν τριάντα επιλεγμένα αποσπάσματα πεζού λόγου του Ελύτη, που περιλαμβάνει το βιβλίο, διαμορφώνουν μιαν άλλου είδους πατριδογνωσία.
Η Ελλάδα, η ιστορία του ελληνισμού, η ελληνική γλώσσα, η ελληνική θάλασσα - το Αιγαίο, η ελληνική φύση, η ελληνική τέχνη και η ελληνική πραγματικότητα αποτελούν τους επτά επιμέρους θεματικούς άξονες των κειμένων.
Ο Οδυσσέας Ελύτης αποσαφηνίζει, προτρέπει, καταγγέλλει και μας δίνει τον μίτο μιας νοητής περιπλάνησης στα μονοπάτια ιδεών και αισθήσεων της χώρας μας, όπως την είδε και την έζησε ο ίδιος, που δεν φοβήθηκε να δηλώσει Έλληνας «οργανικά, ψυχολογικά, αισθησιακά, ακατανίκητα!».

Elytis’ Greece

Selected and edited by Ioulita Iliopoulou

Translated by David Connolly

The bicentennial anniversary of the birth of the modern Greek state offers an opportunity for study, thought and dream. In such a process, Odysseus Elytis’ penetrating thought is invaluable.
The one hundred and thirty selected passages from Elytis’ prose writings, included in the book, shape another kind of patriotic discourse.
Greece, the history of Hellenism, the Greek language, the Greek sea – the Aegean, Greek nature, Greek art and Greek reality constitute the seven central themes of these writings.
Odysseus Elytis clarifies, urges, denounces and offers us Ariadne’s thread for a voyage in the pathways of ideas and sensibilities of our country proceeds; our country, that is, as it was seen and understood by Elytis, who was not afraid to declare himself a Greek “organically, psychologically, sensuously, invincibly!”.