Εκκλησιαστής ματαιότης ματαιοτήτων…

μτφρ: Αλέξανδρος Ίσαρης / επίμετρο – σχόλια: Μ.Ζ. Κοπιδάκης

Πνοή ανέμου, είπε ο Εκκλησιαστής, πνοή ανέμου, πνοή ανέμου, τα πάντα είναι πνοή ανέμου. Η πρώτη σχολιασμένη έκδοση του βιβλίου του Εκκλησιαστή που γράφτηκε το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα π. Χ. και ασχολείται καίρια με τη ματαιότητα του κόσμου τούτου και το εφήμερο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτό το μοναδικό κείμενο της παγκόσμιας λογοτεχνίας που επηρέασε διαχρονικά διανοητές και καλλιτέχνες, γίνεται προσιτό στο ελληνικό κοινό μέσα από τη δόκιμη μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη- που παρατίθεται στην πρωτότυπη Μετάφραση των Ο΄ της Βίβλου – και την εκτενή ανάλυση του καθηγητή Μ.Ζ. Κοπιδάκη.