Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στην Αθήνα. Για ένα διάστημα εργάστηκε ως καθηγήτρια αγγλικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στη συνέχεια εργάστηκε σε τράπεζα. Ζει στην Αθήνα και ασχολείται με μεταφράσεις αραβικής λογοτεχνίας και ιστορικών έργων από το 2006. Έχει μεταφράσει δεκαοκτώ βιβλία από τα οποία τα τρία είναι αραβικές ιστορικές πηγές.