Είναι ιστορικός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της, σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφορούν ζητήματα ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Τα αυτοτελή της δημοσιεύματα περιλαμβάνουν την ανέκδοτη διδακτορική της διατριβή Le répertoire original présenté sur la scène athénienne, 1901-1922, Παρίσι, Institut Neo-hellénique, Université Paris-Sorbonne 1982· και τα O Αλέξανδρος Σούτσος, η πολιτική και το θέατρο, Πορεία 1997· Οι νέοι στις κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου, 1948-1974), ΚΝΕ/ΕΙΕ, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 2004. Τα δημοσιεύματά της είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες anemi.lib.uoc.gr, ResearchGate, academia.edu.