(1990) Σπούδασε Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο οποίο συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές. Η έρευνά του αφορά στην αναπαράσταση της πόλης και του ερωτικού βιώματος στη λογοτεχνία της Μεταπολίτευσης, ενώ έχει συμμετάσχει σε συνέδρια με εισηγήσεις για το έργο του Α. Σικελιανού, του Γ. Ιωάννου και του Α. Αγγελάκη. Εργάζεται ως φιλόλογος και γράφει ποίηση.