(Αθήνα 1953). Σπούδασε στην École National Supérieure des Beaux Αrts / Section des Arts Plastiques στο Παρίσι (1976-1982). Από το 1983 έως το 1986 έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα. Το 1987 εργάστηκε στο Mönchengladbach της Γερμανίας. Από το 1988 ως το 1992 εργάστηκε στο Βερολίνο, όπου βίωσε τα ιστορικά γεγονότα της πτώσης του Τείχους. Έργα της περιόδου αυτής εξέθεσε στο Winckelmann Museum της πόλης Stendal (Ιούνιος-Οκτώβριος 1991) και στο Pergamon Museum του Βερολίνου (Ιανουάριος-Νοέμβριος 1992). Από το 1993 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Βλ. και: http://georgiosxenos.gr/el/home/