(ψευδ. του Δημήτριου Αναβαπτιστάκη). Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περί τα μέσα του 20ού αιώνος. Εξ απαλών ονύχων μπιζιμοπανθεσσαλονίκειος, φοίτησε στο Πειθαναγκαστικό Σχολείο του ΑΠΘ και σπούδασε στη Φελλοσοφική Σχολή του με ειδίκευση στις Σπουδές των Σκοτεινών και Νεοσκοτεινών Αιώνων. Συμφοιτητές του έσχεν την τιμήν να έχει Δανιήλον τού Γιακούμπη, εξηγητήν πάντων των Τραγικών, Τάκιν Μαυρογένην τον ευαίσθητον χαρτοπόντικα, Ιωχαννάν Μεταξουργόν τον και ψύλλους καλιγώνοντα εν Κεντρελληνογλωσσίω, Σοφούλαν Κιρκεγκωρίτισσαν την και όμαιμον Εγκλουβής τινος προώρως θανούσης, Μιχαήλον Τιβέριον Αύγουστον, Ανδρείον και Έξαρχον πάσης Αρχαιολογίας. Σπουδές μεταπτυχιακού πολιτιστικού τουρισμού στην Πόλη των Φώτων και των πάσης λογής λιμπερτίνων. Παραμιατεσσαρακοντούτης διδάχος στη Φελλοσοφική Σχολή της γενετείρας και τανύν ημιπενόμενος συνταξιούχος, αοιδός μη περιφερόμενος και, κατά πολλούς, απλώς μύθος αστικός.