(Ηράκλειο 1956). Καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τελευταία βιβλία του: Καντιανή Ηθική. Θεμελιώδη ζητήματα και προοπτικές, Σμίλη, 2η έκδ., 2018· Ι. Καντ, Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών, μτφρ., σχόλια, επίμετρο, ΠΕΚ, Ηράκλειο, 2η έκδ. 2019· Δ. Βικέλας, Η Ελλάς προ του 1821. Τιμητική έκδοση για τα διακόσια χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, επιμέλεια-επιλεγόμενα, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου 2021. Ετοιμάζεται: Ι. Καντ, Ανθρωπολογία από άποψη πραγματιστική (μτφρ., σχόλια, επίμετρο). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στη φιλοσοφία του Καντ, τη μεταφυσική, την ηθική, την αισθητική καθώς και στη φιλοσοφία της θρησκείας και της λογοτεχνίας.