Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο AΠΘ, υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Κυπριακή Εστία και αντιπρόεδρος του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής. Έχει συγγράψει/επιμεληθεί έντεκα βιβλία, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε σύμμεικτους τόμους, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και σε διάφορα (κυπριακά, ελλαδικά και διεθνή) περιοδικά.