Γεννήθηκε στην Κύπρο και σπούδασε μαθημα­τικά στο Πα­νεπιστήμιο Αθη­νών. Έχει διοργανώσει δύο ατομικές εκθέ­σεις ζωγραφι­κής και συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές και δύο συλλογές διηγημάτων. Η συλλογή διηγημάτων του Η κόρη του δραγουμάνου, Μεταίχμιο 2003, τιμήθηκε με το πρώτο κρατικό βραβείο διηγήματος. Δύο ποιητικές συλλογές του έχουν μεταφραστεί στα ιταλικά και διηγήματά του στα αγγλικά και ολλανδικά. Υπήρξε μέ­λος της πνευματικής ομά­δας των περιο­δικών προβληματισμού, λόγου και Τέχνης Ο Κύκλος και Βιβλιοφιλία-Φιλοτεχνία.