Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σπουδάζει Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας και συμμετέχει στο σεμινάριο Διόρθωσης και Επιμέλειας Κειμένων. Έχει συμμετάσχει στο σεμινάριο «Ποιητική συνάντηση» με τον Στρατή Πασχάλη.