Η ομάδα Οper(Ο) — www.opero.gr — δημιουργήθηκε το 2008 στην Αθήνα από την Εριφίλη Γιαννακοπούλου. Αποτελείται από έναν πυρήνα διακεκριμένων νέων καλλιτεχνών, διαφορετικών ειδικοτήτων -σκηνοθεσία, εικαστικά, μουσική σύνθεση, χορογραφία, sound design. Πρόκειται για μια από τις πρώτες ανεξάρτητες ομάδες στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την όπερα και το λυρικό θέατρο, αναζητώντας μια σύγχρονη γλώσσα σε αυτό το είδος θεάτρου. Aντιμετωπίζουν την όπερα σαν multimedia πλατφόρμα στην οποία συνυπάρχουν όλες οι μορφές της τέχνης, επανεξετάζουν τις ισορροπίες μεταξύ τους και αναζητούν μια νέα, σύγχρονη γλώσσα σε αυτό το είδος σκηνικής τέχνης.