(Αθήνα 1998). Σπούδασε βιολογία και ανοσολογία στην Αγγλία.