Φιλόλογος. Ζει στην Αθήνα. Το 2012 απέσπασε το «Βραβείο Παναγιώτη Μουλλά» από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.