(Θεσσαλονίκη 1985). Έχει εκδώσει τα βιβλία: Εάλω (Ιωλκός 2015) και Οι βλάβες της οδού Μαλακοπής (Ιωλκός 2019).