(Αθήνα 1977). Σπούδασε ιστορία, μετάφραση και αρχαία ελληνική φιλολογία κι εργάζεται στην εκπαίδευση.