(Κουντουριώτικα, 1948). Δημοσιογράφος και συγγραφέας.