Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου (Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου). Συγγραφέας, μετά τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης (“Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat”, Peter Lang, Frankfurt a.M., 1991), τριών μονογραφιών θεωρίας και δογματικής ποινικού δικαίου («Η συμμετοχή σε αυτοκτονία [1997], «Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα» [2003], «Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του κράτους» [2016]), ενός δίτομου εγχειριδίου κυπριακού ποινικού δικαίου (2015, 2017), μιας μονογραφίας φιλοσοφίας δικαίου ("Στα Μονοπάτια της Σιγής. Ο Heidegger και το δίκαιο", Ευρασία [2020]) και πληθώρας διεθνών συμβολών. Είναι εκδότης πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας δικαίου.