(Θεσσαλονίκη 1955) Περιηγητής, στιγμομέτρης, απειρομέτρης και εραστής τόπων πραγματικών, σκηνικών, λογοτεχνικών, εικαστικών, μουσικών κ.ά.