(Σιάτιστα 1954). Με τον Θανάση Χονδρό συναντήθηκαν το 1973. Από το 1974 συντονίζουν τη συμπεριφορά τους.