Αλέξανδρος Αραμπατζής (Δράμα 1961). Σπούδασε νομικά στην Αθήνα. Δημοσίευσε: Η ανταρσία της μουστάρδας, Μανδραγόρας 2000· Ο χορός του σφυροδρέπανου, Μανδραγόρας 2005. Επίσης έχει εκδώσει τις ακόλουθες ποιητικές συλλογές: Η αλύπητη συμμετρία των διχασμών, Μανδραγόρας 1996· Το μανιφέστο της κοινής συμφοράς, Μανδραγόρας 1998· Δύο δρυοκολάπτες δραπετεύουν από το δρυοκολαπτεκκολαπτήριο, Μανδραγόρας 2002· Περί υψηλής ραπτικής καταιγίδων και καρφιών στα φέρετρα, Μανδραγόρας, 2005· Μεγαλιθικές μπαλάντες, Τυπωθήτω 2011· Ποιήματα μικρόσωμα άσωτα και φαντασμένα στα όρια του πολίτικαλ κορέκτ, γραμμένο μαζί με τον Κώστα Κρεμμύδα, Μανδραγόρας 2014.