Φιλόλογος, Κριτικός λογοτεχνίας, εκδότης του περιοδικού Διόραμα.