Ομότιμη Καθηγήτρια Θεατρολογίας – Ιστορίας Θεάτρου στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και Φιλοξενούμενη Ερευνήτρια στο Τμήμα Nεοελληνικών Eρευνών του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών. Δίδαξε ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου (1995-2000) στο ΤΘΣ του Πανεπιστημίου Πατρών. Tο 1999 εξελέγη Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια στο TΘΣ του ΕΚΠΑ και το 2004 Kαθηγήτρια. Διετέλεσε Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (2009-2014) και Πρόεδρος του Τμήματος την περίοδο 2015-2017. Έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Υπήρξε, επίσης, μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του TΘΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2003-2009). Διαθέτει πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.