Αναπληρωτής καθηγητής στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και από το 2018 Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του περιστρέφονται κυρίως γύρω από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και τη σύγχρονη πρόσληψή της. Έχει ασχοληθεί συστηματικά επίσης με τη σύγχρονη λογοτεχνία της Κύπρου, στην οποία είναι αφιερωμένο το πιο πρόσφατο βιβλίο του (Κύπρονδε: Παρεμβάσεις στη σύγχρονη κυπριακή (και ελλαδική) λογοτεχνία και το θέατρο, Λευκωσία: Εκδόσεις Άνευ 2019).