(Πειραιάς 1975) Σπούδασε γλυπτική στο εργαστήριο του Γιώργου Λάππα (ΑΣΚΤ), μελετάει την επιρροή του Αντoνέν Αρτό στις εννέα τέχνες.