Είναι φιλόλογος. Βιβλία της: Στην πιθανότητα στηρίζεται αγάπη, εκδ. Γαβριηλίδη· Το ανεπίδοτο της συντριβής, εκδ. Κουκκίδα· Τα θαλλόφυτα της μοναξιάς, εκδ. Ρώμη/Καρυοθραύστις. Επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οδός Πανός το μελέτημά της Γώγου και Σέξτον. Η απόσταση που τις ενώνει).